Certificates

Home / Certificates

ข้อต่อสายอ่อนระบบดับเพลิง หรือ Flexible Sprinkler Hose with Threaded fitting ถูกพัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหางานท่อดับเพลิงไม่ได้ระดับกับโครงฝ้า ข้อต่อสายอ่อนระบบดับเพลิงผลิตจากสแตนเลส 304 ประกอบเข้ากับนัตหกเหลี่ยม 2 ชิ้น และประเก็นยางโอริงคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐานการทดสอบในระบบดับเพลิงอย่าง UL/FM ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบดับเพลิง สำหรับการออกแบบงานระบบดับเพลิง ตามมาตรฐานของ NFPA และติดตั้งควบคู่กับ “Bracket Set” ในการยึดกับโครงฝ้าตามมาตรฐาน ASTM C635 และตามมาตรฐานการติดตั้ง ASTM C636

Certificate รับรองการผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน FM UL สินค้า FBC1 และFBC2 และ FBC5